Základní principy jógy pro krásu

Základní principy jógy pro krásu

V dnešní době se část jógy – cvičení ásán, stalo módou i životním stylem. Spousta z nás si ale neuvědomuje cestu jógy v její hloubce a celistvosti. Od cvičení jógy si slibujeme pružnější a zdravější tělo, duševní vyrovnanost či prodloužení mládí. Cvičení ásán je však pouze jednou složkou zdraví prospěšného jógového životního stylu.

Pojďme se nyní zamyslet nad prvními dvěma často opomíjenými stupni jógy, které předcházejí (nebo by dle Patandžaliho osmistupňové stezky alespoň měly předcházet) samotnému fyzickému cvičení. JAMA a NIJAMA jsou základní životní principy, kterými by se měl každý z nás řídit, chce-li mít z jógy skutečný prospěch. Jedná se o „etický kodex“ poukazující na negativní a pozitivní stránky naší osobnosti. Následující prvky by neměly být brány jako „přikázání“ zvenčí, ale spíše jako návrat k naší přirozenosti.

Leknín

My, ženy v Evropě a v podstatě všechny „zápaďanky“, se často bojíme stáří a s ním přicházejícího opotřebování fyzického těla. Občas se stydíme za vrásky a jsme ochotny vynaložit nemalé peníze za prostředky k jejich odstranění či zakrytí. Snažíme se tak popřít pravdu, nejen před druhými, ale mnohdy i samy před sebou.

Ve východní kultuře je na stáří žen pohlíženo s úctou. Moudrost přicházející s životní zkušeností je zaslouženě ceněna a ženy jsou brány jako klenot po celý svůj život. Pohled do vrásčitého obličeje indické ženy probudí i u nás Evropanek záblesk obdivu a pokory. Když se však rozhlédneme po ženách důchodového věku u nás v Česku, často vidíme, jak se v jejich obličejích rýsují místo vlídné moudrosti stopy vnitřní zloby, zatrpklosti, urputnosti a sobectví. I to v nás podněcuje obavu ze stáří a ztráty krásy, která vede k drahým a časově náročným kosmetickým procedurám.

Indická žena

Klíčem ke zjemnění vrásek je vedení života moudrým způsobem – a přesně k tomuto nás nabádá JAMA a NIJAMA. Mezi základní principy JAMY patří neubližování (ahinsa), pravdomluvnost (satja), nekradení (astéja), zdrženlivost (brahmačarja) a neulpívání (aparigraha). Dříve, než někomu ublížíme - ať už jen myšlenkou, slovem či činem, nebo něco ukradneme, předchází tomu v naší mysli velké nahromadění nečistot (agrese, vzdoru, odporu, sobectví…).

Všechny tyto emoce se nezávisle na naší vůli projeví mimo jiné i výrazem v naší tváři. Čím častěji tyto emoce prožíváme, tím více se nám výraz s nimi spojený „vepisuje“ do tváře; tím hlubší vrásky se nám objevují mezi obočím, tím více nám klesají koutky úst nebo se zužují rty. Nepravdivost, byť i velmi malá, tvoří blokády životní energie v těle, která pak nemůže volně proudit a nevyživuje dostatečně vnitřní orgány, stejně tak jako podkoží a kůži. Další z principů, zdrženlivost, nás má upozornit na zrádnost touhy  - ať už po dobrém či špatném objektu. Touha nás velmi vyčerpává a organismus se těžko vrací do rovnováhy. „Rozhozené“ vnitřní orgány opět neplní dostatečně svoji funkci (výživa, detoxikace), což se projeví ztrátou lesku a nečistou pletí.

Šťastná žena

NIJAMA nás učí, které vlastnosti bychom na sobě měly kultivovat. Udržení čistoty těla a mysli (sauča) pomocí zdravé stravy a neposuzování druhých je jedním ze základních principů vedoucích ke spokojenosti (santóša). Pro pochopení zákona, že pocit našeho životního štěstí není odvislý od okolností, ale je na nás, jaké myšlenky volíme, nám velmi pomůže kultivace sebekázně (tapas), díky které postupně nahradíme staré zhoubné myšlenkové vzorce novými, konstruktivními. Pomocí sebekázně - vědomé kontroly svých myšlenek, která jde ruku v ruce se sebepoznáním (svádhjája) můžeme dosáhnout hluboké životní spokojenosti nalezením vyššího životního smyslu - Íšvara pranidhána.

Trpělivou a laskavou prací na svých dobrých a špatných vlastnostech, nejlépe společně s praktikováním dalších stupňů jógy, postupně dojdeme k opravdovému klidu mysli a vnitřní harmonii, které nezůstanou jen uvnitř, ale projeví se navenek nejen naším chápajícím a láskyplným přístupem ke světu, ale ve svém důsledku také naším vzezřením. Jemné vrásky budou zhmotněním naší nabyté moudrosti v tomto fyzickém těle a ne něčím, za co bychom se měly stydět a co bychom měly zakrývat.

Krásná krajina

Tip: Podívejte se doma do zrcadla a uvolněte všechny obličejové svaly, nesnažte se na něco si hrát, tvářit se lépe, podbarvovat svůj výraz nějakou emocí. Vydržte takto pár minut, zahleďte se hluboko do očí a prohlédněte všechny svoje vrásky – jsou to vrásky smíchu, laskavosti, trpělivosti a porozumění?

Zkuste si vždy, když máte jít do salonu krásy, uvědomit, že tam jdete s radostí, se záměrem příjemně relaxovat a láskyplně pečovat o svoje tělo, a ne s touhou napravit zvenčí to, co zanedbáváte uvnitř. Je třeba mít na paměti, že "člověk je krásný tak, jak zářící je jeho duše, svítící kolem něj“ (Brhadáranjakopanišád).

autor: Lenka (redaktorka)