Krása díky uvolnění

Krása díky uvolnění

Je známou skutečností, že schopnost uvolnit se je důležitým předpokladem dobrého zdraví. Neboť – abychom to vyjádřili poněkud poetičtěji – uvolněnost se podobá doširoka otevřené bráně, jíž se otevíráme životním silám a jež nám umožňuje využít bohatou paletu našich tělesných i duševních schopností. Naproti tomu napětí a křečovitost nás omezují, brání nám využít našich možností.

Pouze ve stavu uvolnění mohou všechny pochody v organismu probíhat hladce a harmonicky. Duševní uvolnění nám dovoluje jasně uvažovat a rozhodovat se, řešit problémy bez úzkosti a křečovitosti. Uvolněnost člověku dává zažít klid, vyrovnanost a spokojenost, celý organismus zaplavuje pocit tepla a blaženosti. A tak je schopností uvolnit se podmíněna i krása, která je založena na harmonii a vyrovnanosti.

Duševní uvolněníRakouský lékař dr. Brauchle popisuje uvolnění jako „uvedení těla i ducha do klidového stavu a nabírání životní síly. Tento stav nám dovolí vyvarovat se pocitu sklíčenosti, činí nás lhostejné vůči vnějšímu ohrožení i vnitřnímu soužení. Člověk, který se v reakci na urážku, příkoří, ponížení, nezdar, niterný strach, ohrožení nebo zármutek uchýlí k relaxaci, se se zátěží, kterou život přináší, vyrovnává snáze."

Umění uvolnit se však pro nás bohužel není ničím daným – musíme si je osvojit. Možností a cest je mnoho. Ať už si zvolíte jakoukoliv, prvním krokem je předsevzetí žít nadále klidněji, spokojeněji a vyrovnaněji.

Tipy na uvolnění

* Odbourání stresu
V klidu si promyslete, jaké příčiny by mohlo mít to, že se cítíte jako štvanec, kde a kdy se můžete vyhnout stresovým situacím, co můžete udělat pro odbourání napětí, přetížení nebo stresu.

* Jaký vnitřní postoj zaujímáte?
Zamyslete se i nad tím, zda pocit uštvanosti není dán pouze Vaším vnitřním postojem. Možná se Vám podaří položit větší důraz na to pozitivní ve Vašem životě a hned se budete cítit uvolněněji. Pozitivně vyladěný člověk disponuje určitou „přirozenou imunitou" vůči stresovým situacím a většinou se dokáže rychleji dostat zpátky do uvolněného stavu.Uvolnění a relaxace

* Večerní relaxace
Nenechte se pohltit starostmi a problémy, snažte se po nabitém dni vypnout a dělat jen to, co Vám poskytuje potěšení. Možná si pustíte svou oblíbenou desku nebo si připravíte osvěžující koupel s vonnými oleji.

* Dejte svým myšlenkám volný průchod
Zkuste se jen tak natáhnout na zem a zaposlouchat se do sebe. Nechte své myšlenky volně plynout. Možná se Vám vynoří otázky jako: Proč cítím nespokojenost se svým životem? V čem vězí můj problém? Co vlastně chci? Jak tohoto cíle dosáhnou?

Neuhýbejte před podobnými otázkami a především před odpověďmi na ně, i když se Vám zpočátku budou zdát nepříjemné. Do odpovědi se však nenuťte – jsou věci, které chtějí svůj čas a nelze je vyřešit naráz.

Relaxace pohybem v přírodě* Pohyb
Sportovní aktivity Vám dávají příležitost „vypustit páru“ a zbavit se tak následků stresu a přetížení. Ať už zvolíte tělocvičnu, pěší túru, cyklistický výlet nebo taneční parket – dobré je všechno, co přináší potěšení, uvolňuje napětí a přispívá k regeneraci organismu.

* Relaxace na pracovišti
S relaxací nemusíte čekat, až se večer vrátíte domů. I na pracovišti máte celou řadu možností. Pokuste se občas zařadit malou přestávku. Zajděte si na deset minut na čerstvý vzduch, zhluboka se prodýchejte, zkuste myslet na něco jiného. Nebo si jednoduše dejte nohy nahoru, zavřete oči a pár minut nemyslete vůbec na nic.

* Relaxační techniky
Výbornou pomocí jsou relaxační techniky, které se vyučují v různých kurzech. Podrobněji se jimi budeme zabývat v příštím článku.

autor: Marie (redaktorka)